FANDOM


Contents

ZhDOMKM Logo MKMVRT 1980 Logo MKMVRT 1980 Symbol MKMVRT 1991 Logo RUBBRW 1996 Logo
1955-1980 1980-1990 1990-1991 1991-1996 1996-1999
 
OrangeRailways 1999 Logo OrangeRailways 2007 Logo OrangeRailways 2007 Logo NRWC CIS&B 2020
1999-2001 2001-2007 2007-2020 2020-present

Zheleznodorojnoe Ob'edinenie Moskvi, Kieva i Minska

1955-1980

ZhDOMKM Logo

Moskva-Kiev-Minsk-Vilnius-Riga-Tallinn

1980-1990

MKMVRT 1980 Logo

MKMVRT

1990-1991

MKMVRT 1980 Symbol

1990-1991

MKMVRT 1990 Logo

1991 (unused)

MKMVRT 1991 Unused Logo

1991-1996

MKMVRT 1991 Logo

Russia, Ukraine, Belarus & Baltic Railways

1996-1999

RUBBRW 1996 Logo

Orange Railways RUBB

1999-2001

OrangeRailways 1999 Logo

2001-2007

OrangeRailways 2007 Logo

Orange Railways CIS & Baltic

2007-2020

OrangeRailways 2007 Logo

National RailWays Company

2020-present

NRWC CIS&B 2020
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.